Freshfem.sk
Vzťahy

Vzťah medzi viacerými partnermi ľudia odsudzujú a nechápu. Polyamoria však v dnešnej spoločnosti naberá popularitu

Ako vyzerá skutočná tvár fenoménu polyamorie?

18. september 2018, 19:01
zdroj: Wikimedia (Leigh Graner)
18. september 2018, 19:01

Už si možno niekedy počul o pojme polyamorický vzťah. I keď tento pojem už v súčasnosti nie je úplne neznámy, stále okolo neho existuje množstvo nevysvetlených dohadov a dezinformácií. Čo to v skutočnosti znamená byť polyamorický?

 

Latinské slovo poly znamená mnoho a amor láska. Pomenovanie teda doslova vyjadruje mnoholásku. Polyamorickí ľudia prežívajú romantický a sexuálny vzťah naraz s viacerými partnermi. Tieto vzťahy sa však líšia jeden od druhého a nedá sa presne opísať, ako univerzálne polyamorický vzťah vyzerá. 

 

Vzťah medzi viacerými partnermi ľudia odsudzujú a nechápu. Polyamoria však v dnešnej spoločnosti naberá popularitu

 

Dôležité je povedať, že nejde o neveru. Všetci partneri v takomto type vzťahu musia byť na jednej lodi a uvedomujú si, že svoju lásku zdieľajú aj s ďalšími. Akonáhle jeden z partnerov začne byť majetnícky a túžiť po klasickom monogamnom vzťahu, polyamorické súžitie už viac nemôže fungovať. 

 

Existuje niekoľko typov polyamorických vzťahov:

 

Polyfidelita - Zahrňuje súčasne niekoľko sexuálnych a romantických partnerov.

 

Sub-vzťahy - Človek má jeden primárny vzťah, no okrem neho vyhľadáva aj iné, ktoré ale hrajú v jeho živote až vedľajšou úlohu.

 

Triáda - Tri osoby v romantickom vzťahu.

 

Súžitie dvoch párov - romantický a sexuálny vzťah medzi dvoma pármi.

 

Skupinové vzťahy - Každý člen v skupine je romanticky a sexuálne zainteresovaný do vzťahu.

 

Mono/poly vzťahy - Jeden z partnerov si zachová monogamiu no súhlasí s polygamiou toho druhého.

 

Vzťah medzi viacerými partnermi ľudia odsudzujú a nechápu. Polyamoria však v dnešnej spoločnosti naberá popularitu

 

V polyamorických vzťahoch musia všetci partneri otvorene rozprávať o svojich očakávaniach, pocitoch a osobných limitoch, ktoré v spolužití majú. Každý by mal cítiť, že od partnera dostáva to, čo potrebuje a ostatní ho plne akceptujú. 

 

Ak partneri nie sú úprimní ohľadom svojich emócií, polyamorické vzťahy môžu viesť k veľmi bolestným rozchodom a patologickej žiarlivosti. Tieto problémy sa, samozrejme, môžu ľahko vyskytnúť aj v monogamných vzťahoch.

 

Určiť si nejaké limity prospieva k lepšiemu fungovaniu. Napríklad, koľko času spolu môžu partneri stráviť a kto môže do takéhoto vzťahu vstúpiť. 

 

Autorka a expertka na vzťahy z New Yorku Susan Winter tvrdí, že polyamorické vzťahy dokážu byť oveľa náročnejšie ako tie monogamné. „Na jednej strane polyamoria odstraňuje pocit zlomenej dôvery a zrady z aféry. Na druhej strane môže byť zložité prijať že naša milovaná osoba nachádza potešenie pri niekom inom. To sa môže stať kameňom úrazu, o ktorý zakopne veľa polyamorikov."

 

Veľa ľudí zastáva názor, že polyamoria je to isté ako otvorený vzťah. Avšak otvorené vzťahy väčšinou stoja skôr na sexuálnej báze, teda človek má primárne jedného romantického partnera, zatiaľ čo ostatné vzťahy sú väčšinou čisto sexuálne. 

 

Aby polyamorický vzťah fungoval správne, je dôležitá obrovská dôvera a otvorenosť všetkých. Ak vieš, že máš sklon k žiarlivosti či majetníctvu, radšej sa doňho ani nepúšťaj, môže skončiť iba zlomeným srdcom.

Vyjadri svoj názor na článok
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odpad! Menej takýchto článkov
Super! Viac takýchto článkov
Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči:
Ďakujeme za tvoj názor!
Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.